سوئیچ قطع کن اضطراری طنابی با چراغ هشدار

سوئییچ طنابی توقف اضطراری نوار نقاله و یا یک سیستم ماشینی، دارای هشدار دهنده با چراغ برای تامین امنیت خط تولید و نوار نقاله طراحی شده است. چراغ هشدار دهنده روی سوئیچ برای جلب توجه اوپراتور از فاصله دور طراحی شده است.