سوئیچ تشخیص خسارت نوار نقاله

این سوئیچ برای نظارت بر سلامت نوار نقاله و اقدام در مواقع مشاهده خسارت در نوار نقاله طراحی شده است. این سوئیچ‌ها در قسمت زیریر نوار نقاله نصب می‌شوند و در صورت مشاهده خسارت در نوار نقاله، با حرکت سیم بکسل با سوئیچ تماس برقرار می‌کند.