سوئیچ شیب

این سوئیچ‌های الکترومکانیکی جهت کنترل دوام محصولات مایع و یا کنترل ترافیک خط تولید در نقاط مورد نظر استفاده می‌شوند.