سوئیچ های انحرافی نوار نقاله

انحراف تسمه نقاله

لوازم جانبی ایمنی نوار نقاله برای هشدار و یا خاموش کردن سیستم های نوار نقاله در صورت عدم تغییر جهت تسمه نقاله طراحی شده است. طراحی صنعتی سنگین آنها را برای اکثر کاربردهای صنعتی مناسب می کند. هدف این محصول  افزایش ایمنی با کمترین اتلاف وقت، بهترین هزینه نگهداری و کاهش هزینه ها است.