Pozisyon Limit Şalteri

Pozisyon şalteri ağırlıkta germe mekanizması ya da konveyör bant sistemlerinin ağır hareketli mekanizmaların pozisyonlarını  görüntülemek için kullanılır. Rulo çalışma kolu normal konumundan hareket ettirildiğinde iki (2) mikro switch serbest kalır. Mikro switchler kontrol sistemine ya da operatör'e  alarm göndermede kullanılabilirler ve bu alarm ağır mekanizmanın parçalarının durdurulması ya da hareket ettirilmesi komutunu verir.